Insulin aspart [rDNA origin] - NovoLog; NovoRapid; NovoMix 50; B28-Asp insulin; B28 asp regular human insulin, recombinant -- Product Record

Insulin aspart, rDNA

Index Terms: